Klachtenreglement

Klachtenreglement Praktijk

U mag ervan uitgaan dat wij als oefentherapeut ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de oefentherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende oefentherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere persoon uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor de organisatie Zorgbelang Nederland inschakelen: tel.: 0900 24 37 070 of www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtenreglement