Klachtenreglement

Klachtenreglement Praktijk

Je mag ervan uitgaan dat wij als oefentherapeut ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met jou omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de Oefentherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met jouw behandelende oefentherapeut zelf of, als je dat prettiger vindt, met een andere persoon uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien je dat prettig vindt, kun je  iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om jouw  klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van een klachtenprocedure. Je  kunt hiervoor de organisatie Zorgbelang Nederland inschakelen: tel.: 0900 24 37 070 of www.zorgbelang-nederland.nl