Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?                                                                      

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar-Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen worden motorische vaardigheden spelenderwijs geoefend. Springen, ballen en klimmen  zijn belangrijke vaardigheden voor het kind. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven.

Behandelruimte Oefentherapeut Cesar-Mensendieck-Kinderoefentherapie

Werkwijze van de kinderoefentherapeut

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De kinderoefentherapeut zal na de intake een observatie met test uitvoeren. De kinderoefentherapeut stelt daarna een behandelplan op, waarbij de hulpvraag duidelijk naar voren komt. Ouders en eventueel de leerkracht worden hierbij betrokken.

Behandelruimte Oefentherapie Cesar-Mensendieck-Kinderoefentherapie

Het behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele andere problematiek. Met leuke uitdagende oefeningen wordt er gewerkt aan spieren en evenwicht, aan de grove en aan de fijne motoriek. Ook kan gedrag met spel positief worden beïnvloedt.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat gunstig en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.