Privacy

Privacy in de praktijk

Wij hechten veel waarde aan de privacy van jou en jouw kind. In de behandelruimte is de privacy gewaarborgd. Tevens hanteren wij in de praktijk een privacy reglement. Voor jou betekent dit dat persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsgegevens, worden in dit dossier gedocumenteerd. Wij stellen prijs op de privacy en trachten er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Het privacy reglement kun je op aanvraag inzien.