Privacy

Privacy in de praktijk

Wij hechten veel waarde aan de privacy van u en uw kind. In de behandelruimte is de privacy gewaarborgd. Tevens hanteren wij in de praktijk een privacy reglement. Voor u betekent dit dat persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsgegevens, worden in dit dossier gedocumenteerd. Wij stellen prijs op de privacy en trachten er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Het privacy reglement kunt u op aanvraag inzien.

 

Privacy Oefentherapie

           Privacy in de praktijk