Vergoedingen 2018

Oefentherapie Mensendieck en Cesar wordt in 2018 vergoed vanuit de aanvullende verzekering en kinderoefentherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt is per verzekeraar en polis verschillend. Bekijk of uw huidige aanvullende verzekering de zorg, die u verwacht in 2018 nodig te hebben, ook dekt. Chronische codes ...