Schrijfproblemen bij kinderen

Wanneer uw kind schrijfproblemen heeft  kunt u zich laten informeren en adviseren bij de kinderoefentherapeut.

Via een observatie van het schrijven en van het handschrift wordt gekeken wat de oorzaak van het schrijfprobleem kan zijn. Ook zal worden gekeken of andere motorische vaardigheden goed worden beheerst, omdat dit vaak een oorzaak kan zijn van schrijfproblematiek. Schrijven is en complexe vaardigheid. Een goed ontwikkelde fijne motoriek is belangrijk, zoals de voldoende ontwikkelde vinger/pols bewegingen en de juiste spierspanning tijdens het schrijven. Ook de grove motoriek is een onderdeel dat onderzocht wordt; de rompbalans heeft veel invloed op de fijn motorische ontwikkeling.

Het doel van het schrijven is om te komen tot een vloeiend verbonden leesbaar handschrift. Het aanleren van letters en woorden wordt gestimuleerd door dit schrift. Voor blokschrift wordt vaak pas gekozen als het verbonden schrift echt niet lukt voor het kind.

De kinderoefentherapeut houdt rekening met de schrijfmethode van de school en overlegt dit dan ook altijd met de leerkracht van het kind. Naast het stimuleren van de motoriek heeft de kinderoefentherapeut ook een adviserende rol bij het schrijven.

Met leuke uitdagende voorbereidende  (schrijf)oefeningen krijgt u kind meer plezier in fijn motorische spelletjes en het schrijven, wat de schrijf motoriek positief stimuleert.

Heeft u vragen over het schrijven of de algehele motoriek van uw kind, neemt u dan contact op met de kinderoefentherapeut voor een afspraak. Zij zal u graag informeren en adviseren over de verschillende behandelmogelijkheden.