4-16 jaar

Kinderen 4-16 jaar

Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven en rekenen. Ze huppelen, springen en klimmen. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun motorische vaardigheden. Tijdens het bewegen en spelen ontdekken kinderen hun eigen lichaam en worden zich bewust van hun mogelijkheden. Gedurende dit proces ontdekt het kind behalve zijn eigen lichaam ook de omgeving. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen het kind en de wereld om hem heen. Dit proces van bewustwording heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de motoriek en de zintuigen en wordt sensomotorische ontwikkeling genoemd.

Door spel motoriek stimuleren bij kinderen

Wanneer het aanleren van lettervormen niet goed op gang komt, kan er sprake zijn van problemen met de ruimtelijke oriƫntatie.

Bij de gymlessen op school komen motorische problemen vaak naar voren. Kinderen vinden de lessen dan niet leuk en kunnen niet goed meekomen met leeftijdsgenoten.

Een kind dat nog niet kan fietsen, zou problemen met het evenwicht kunnen hebben of met de samenwerking van armen en benen.

Er zijn ook kinderen bij wie de motorische problemen leiden tot gedragsproblemen. Ze zijn angstig en onzeker of baldadig en nemen te veel risico’s.